Onze school

Onze school heeft heel wat te bieden, laat je kleuter nu maar genieten!

Onze troeven op een rijtje!

  • Voor- en naschoolse opvang: van 7 tot 18u30.
  • Grote tuin met speeltoestellen en zandbak.
  • Klasuitstappen: schoolreis, leerwandelingen, waarneming, op bezoek bij...
  • Sport en spel: binnen én buiten, kleuterzwemmen voor de 3de kleuterklas,...
  • Lunch op school: warme maaltijd of broodmaaltijd.

Opzij, opzij, opzij... IK KOM ERBIJ!

 

Schoolvisie

We willen op de eerste plaats op onze school een goede leef- en leeromgeving creëren: krachtig en creatief. 

We willen de kleuters uitdagen om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te realiseren. Om dit zo optimaal mogelijk te realiseren, doen we aan differentiatie, zodat iedere kleuter gestimuleerd wordt om voortdurend te groeien in zijn kennen, kunnen en zijn. 

Als katholieke school brengen we waarden bij en leren de kleuters het evangelie kennen en naar Jezus’voorbeeld te leven. 

We moedigen onze kleuters aan om respect te hebben voor zichzelf, de ander en de natuur door zelf deze levenshouding aan te nemen. 

De ouders, onze eerste en belangrijkste partners, worden via oudercontacten, … betrokken in de ontwikkeling en het zijn van hun kind. 

We willen een school zijn waar het prettig is om te zijn. Voor een kleuter is het leven een feest, dus… ook onze school en kleuterwerking willen we dagelijks omtoveren tot één groot kinderfeest. 

We geloven dat iedere kleuter de kleuterschool verlaat als een gelukkig kind, een zelfstandig “mensje” in wording.

Schoolbrochure

Downloaden via volgende link:

Schoolbrochure 2017-2018